Kódování refaktorů

Technika používaná při vývoji softwaru pro restrukturalizaci / přepracování existujícího kódu bez změny jeho chování. Účelem re-faktoringu je zlepšit nefunkční vlastnosti softwaru, např. Řízení technického dluhu nebo rychlejší kódování.


Code Refactoring

A technique used in software development for restructuring/redesigning an existing body of code without changing its behavior. The purpose of re-factoring is to improve non-functional attributes of the software, e.g., managing technical debt or making coding faster.

Použito v metodice