Komplexní tým

Komplexní týmy jsou specializované týmy organizované kolem architektury produktu, který je ve vývoji. Tým, který se zaměřuje na vytvoření jedné nebo více komponent větších produktů, které zákazník zakoupí. Komponentní týmy vytvářejí prostředky nebo komponenty, které jsou pak používány jinými týmy k sestavení cenově výhodných řešení.


Component Team

Component teams are specialized teams organized around the architecture of the product under development. A team that focuses on the creation of one or more components of a larger product that a customer would purchase. Component teams create assets or components that are then reused by other teams to assemble customer-valuable solutions.

Použito v metodice