Kritéria přijatelnosti

Vlastnosti produktu určené vlastníky produktu, které musí být splněny předtím, než budou přijaty uživatelem, zákazníkem nebo jiným oprávněným subjektem. Používají se jako standardy pro měření a porovnání vlastností konečného produktu se specifikovanými vlastnostmi.


Acceptance Criteria

The product characteristics, specified by the Product Owner, that need to be satisfied before they are accepted by the user, customer, or other authorized entity. These are used as standards to measure and compare the characteristics of the final product with specified characteristics.

Použito v metodice