Přehledy stavu hodnocení

Schůzky, které jsou pravidelně plánovány k výměně a analýze informací o stavu projektu a jeho výkonu.


Status Review Meetings

Meetings that are regularly scheduled to exchange and analyze information about the project status and its performance.

Použito v metodice