Projektový pronájem

Soubor předběžných prací potřebných k definování projektu s určitou mírou podrobnosti, aby bylo možné rozhodnout o financování.


Project Chartering

The set of up-front work needed to define a project at particular level of detail so that a funding decision can be made.

Použito v metodice