Scrum Board

Deska pro vizualizaci informací v rámci týmu Scrum primárně, často používaná pro správu Sprint Backlog. Scrum desky jsou volitelnou implementací v programu Scrum, aby byly informace viditelné, a tím zvýšila transparentnost.


Scrum Board

A board to visualize information within the Scrum Team primarily, often used to manage Sprint Backlog. Scrum boards are an optional implementation within Scrum to make information visible and thereby increase transparency.

Použito v metodice