Spálit graf

Grafické znázornění počtu dokončených / provedených prací versus uplynulého časového období. Používá se k odhadnutí doby potřebné k dokončení projektu. Svislá osa představuje plánovanou práci a horizontální pracovní os představuje čas. Obecným trendem v grafu je "spálit" až do okamžiku, kdy nezůstane žádná práce.


Burn down Chart

A graphical representation of the amount of work completed/done versus the elapsed time period. It is used to estimate the time needed to complete the project. The vertical axis represents the planned work, and the horizontal work axis represents the time. The general trend in the graph is to "burn down" to a point where no work remains.

Použito v metodice