Stanovení priorit

Proces uspořádání seznamu podle daného atributu.


Prioritization

The process of ordering a list according to a given attribute.

Použito v metodice