Test jednotky

Nízkopodlažní technická zkouška zaměřená na malé části softwarového systému, které lze provádět rychle a izolovaně. Definice a hranice "jednotky" obecně závisí na kontextu a musí být dohodnuty vývojovým týmem.


Unit Test

Low-level technical test focusing on small parts of a software system that can be executed fast and in isolation. The definition and boundaries of a ‘unit’ generally depends on the context and is to be agreed by the Development Team.

Použito v metodice