Zúčastněné strany

Každá osoba nebo subjekt, který může ovlivnit nějaké úsilí / projekt, nebo být ovlivněn, nebo být vnímán jako zasažený, je účastníkem.


Stakeholder

Any person or entity who can affect an endeavor / project, or be affected by it, or be perceived itself to be affected is a stakeholder.

Použito v metodice