Fyzické údaje

Okrajová zóna, která zapouzdří související datové entity, aby vytvořila fyzické umístění, které se má uchovávat.


Physical Data

A boundary zone that encapsulates related data entities to form a physical location to be held.

Použito v metodice