Komunikace a řízení zainteresovaných subjektů

Řízení potřeb a očekávání zainteresovaných subjektů včetně nastavení způsobu komunikace mezi klíčovými uživateli.


Communication and stakeholder management

Managing the needs and expectations of stakeholders, including setting the way of communication between key users.

Použito v metodice