Přizpůsobení obchodní transformace

Technika známá jako Business Transformation Readiness Assessment, která se používá k vyhodnocení a kvantifikaci připravenosti organizace podstoupit změnu.


Business Transformation Readiness

A technique known as Business Transformation Readiness Assessment, used for evaluating and quantifying an organization’s readiness to undergo change.

Použito v metodice