Přizpůsobení obchodní transformace

Technika známá jako Business Transformation Readiness Assessment, která se používá k vyhodnocení a kvantifikaci připravenosti organizace podstoupit změnu.

Použito v metodice