Program

Koordinovaný soubor změnových projektů, které organizaci přinášejí podnikatelský přínos.


Programme

A co-ordinated set of change projects that deliver business benefit to the organization.

Použito v metodice