Rozhraní

Propojení a vzájemné vztahy mezi lidmi, systémy, zařízeními, aplikacemi nebo uživateli a aplikací nebo zařízení.


Interface

Interconnection and inter-relationships between, for example, people, systems, devices, applications, or the user and an application or device.

Použito v metodice