Servis

Logické znázornění opakovatelné obchodní činnosti, která má stanovený výsledek. Služba je samostatná, může se skládat z jiných služeb a je "černým boxem" pro své zákazníky. Příklady jsou "kontrola kreditu zákazníků", "poskytnutí údajů o počasí" a "konsolidace zpráv o vrtání".


Service

A logical representation of a repeatable business activity that has a specified outcome. A service is self-contained, may be composed of other services, and is a “black box” to its consumers. Examples are “check customer credit”, “provide weather data”, and “consolidate drilling reports”.

Použito v metodice