Strategická architektura

Souhrnný formální popis podniku, který poskytuje organizační rámec pro operační a změnovou činnost, a dlouhodobý pohled na úroveň směrování na úrovni výkonných pracovníků.


Strategic Architecture

A summary formal description of the enterprise, providing an organizing framework for operational and change activity, and an executive-level, long- term view for direction setting.

Použito v metodice