Systém řízení báze dat

Aplikační software zajišťující přístup a manipulaci s databází.


Database management system

Application software for accessing and manipulating the database.

Použito v metodice