Transakční sekvence

Uspořádání transakcí nutných pro dosažení požadovaných výsledků.


Transaction sequence

Arrange the transactions necessary to achieve the desired results.

Použito v metodice