Zadání pro architektonickou práci

Zadání architektonické práce definuje rozsah a přístup, který bude použit pro realizaci projektu architektury. Typicky jde o dokument, proti němuž bude měřen úspěch architektonického projektu a který může sloužit jako základ pro smluvní dohodu mezi dodavatelem a uživatelem architektonických služeb.


Assignment for architectural work

The assignment for architectural work defines the scope and approach that will be used to implement the architecture project. Typically, this is a document against which the success of the architecture project will be measured and which can serve as a basis for a contractual agreement between the contractor and the user of the architecture services.

Použito v metodice