Co je to BABOK®

Naučte se identifikovat potřeby a doporučit správné řešení na základě co nejpřesnější analýzy. Principy a procesy BABOK jsou standardizované do best practice manuálu: A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK®Guide)

  Co je Byznys Analýza

  Metodický nástroj pro řízení a rozhodování

  Identifikace požadavků na změnu, jejich analýza, návrh řešení a implementace těch s přidanou hodnotou jsou klíčem k růstu a přežití firem. Implementací změn vytváříme novou hodnotu ve formě zlepšených podnikových procesů, výrobků a služeb jako reakci na změny podnikatelského prostředí, ale jde také o využití příležitostí a odvrácení hrozeb.

  Co je Byznys Analýza

  Kdo je Business Analytik

  Jste také alespoň částečně Business Analytik?

  Nemusíte být přímo na pozici Business Analyst. Tato disciplína / metodika se využívá na mnoha dalších pozicích, jako je např.: systémový, procesní analytik, nebo enterprise analytik. Dále produktový a projektový manažer. Konzultanti v oblasti BI (Business Intelligence, Data Analyst / Scientist) a další. 

  Většina začínajících manažerů má velmi malé zkušenosti s byznys analýzou. A to je velká chyba v kariérním rozvoji. První metoda, kterou využívají je něco jako "Pokus & omyl". Postupem času, novými zkušenostmi a zaběnutou praxí si osvojují návyky, které fungují. A přesně o tom je Business Analysis Body Of Knowledge. Sada best-practice, tedy osvědčených manažerských technik, procesů a postupů.

  Existuje celá řada pracovních pozic, které se pravidelně setkávají s Business Analýzou, např. ve formě zadání, prezentací, nebo s ní přímo pracují. Nejčastější účastníci kurzu jsou Project, Program, Portfolio manažeři, Vedoucí vývoje a kvality.

  Kdo je Business Analytik

  BABOK Guide

  BABOK Guide Business Analysis Body of Knowledge

  BABOK® Guide je nejuznávanější standard v oblasti byznys analýzy. Hledáte-li osvědčenou metodiky pro business analýzu, vybrali jste správně. Jde o nejdůvěryhodnější a nejspolehlivější metodiku v této oblasti. Je oborově nezávislá, takže ji můžete využít v jakémkoli prostředí. BABOK® pomáhá manažerům naplňovat strategické cíle, vytvářet hodnotnější podklady pro manažerské rozhodování, reporty a výstupy.

  BABOK® Guide v3

  Je nejpokročilejší standard v oblasti Business analysis (byznys analýzy). Manažerům, ředitelům a zainteresovaným stakeholderům pomáhá zvyšovat přidanou hodnotu a dosáhnout tak lepších výsledků u plánovaných projektů. Byznys analýza vám pomůže uspět ve stále konkurenčnějším prostředí.

  BABOK Guide

  IIBA

  IIBA | International Institute of Business Analysis

  Za úspěch vděčíme organizaci IIAB, která od roku  A to především díky znalostem a postupům, které pomáhají efektivně realizovat změny a získávat data pro bezchybné rozhodování. Nová verze BABOK rozšiřuje možnosti uplatnění Business analýzy. Dle nezávislých hodnocení aktuální verze ještě lépe podporuje

  • podnikové procesy,
  • enterprise architekturu, it management,
  • agile i project management a business inteligence.
  IIBA

  Chcete získat dárek k narozeninám?