Certifikace COBIT®

COBIT 5 byl navržen pro profesionály pracující v oblasti pojištění, bezpečnosti, rizik, soukromí a dodržování předpisů. Je to také ideální volba pro vedoucí pracovníky a zúčastněné strany zapojené do řízení a správy informací a informačních systémů.

  Certifikace COBIT<sup class='sup'>®</sup>

  K dispozici je pět samostatných kvalifikací COBIT 5 - Foundation, Implementation, Assessment, NIST Standards using COBIT 5 (INCS) and COBIT Assessor for Security (AS). Zde je rozpis jednotlivých kvalifikací a výhod, které každá z nich poskytuje:

  Foundation

  Získání certifikace COBIT Foundation vám umožní prokázat, že máte potřebné znalosti a znalosti o vedení COBIT, abyste mohli:

  • Pochopte správu a správu podnikového IT
  • Posuďte stav podnikového IT vaší organizace
  • Určete, které prvky COBIT 5 by bylo vhodné implementovat

  Implementation

  Úspěšné provedení certifikace COBIT Implementation vám umožní efektivně aplikovat COBIT na řešení konkrétních obchodních problémů, kritických bodů, rizikových scénářů a spouštěcích událostí ve vaší organizaci. Naučíte se, jak být všestranný při aplikaci a implementaci COBIT, jak to vyžaduje řada organizačních nebo klientských scénářů.

  Dosažením certifikace na úrovni implementace porozumíte:

  • Problémům s implementací a potenciální úskalí implementace
  • Jak určit a posoudit současnou způsobilost procesu
  • Jak analyzovat podnikové ovladače a nejnovější osvědčené postupy

  Assessor

  Certifikace COBIT 5 Assessor vám poskytuje metody osvědčených postupů potřebné k vedení implementačních aktivit - v průběhu kurzu se používají podpůrné případové studie. Dozvíte se, jak efektivně provést hodnocení procesu a jak analyzovat výsledky.

  Dozvíte se také, jak tyto výsledky využít k dosažení různých výhod s přidanou hodnotou - jako je zlepšování procesů, měření úspěchu současných nebo předvídaných obchodních cílů, srovnávání a dodržování předpisů..

  Dosažením certifikace na úrovni assessor se naučíte:

  • Jak provést posouzení způsobilosti procesu pomocí příručky Assessor Guide: Using COBIT
  • Jak identifikovat a posoudit role a odpovědnosti v procesu hodnocení způsobilosti procesu
  • Jak aplikovat Model hodnocení procesu (PAM) při provádění hodnocení způsobilosti procesu.

  Chcete získat dárek k narozeninám?