Co je COBIT®

COBIT je zkratka pro Control Objectives for Information and Related Technology. Jedná se o rámec vytvořený organizací ISACA (Information Systems Audit and Control Association) pro správu a řízení IT. Byl navržen jako podpůrný nástroj pro manažery - a umožňuje překlenutí zásadní propasti mezi technickými problémy, obchodními riziky a požadavky na kontrolu. COBIT je důkladně uznávaný pokyn, který lze aplikovat na jakoukoli organizaci v jakémkoli odvětví. Celkově COBIT zajišťuje kvalitu, kontrolu a spolehlivost informačních systémů v organizaci, což je také nejdůležitější aspekt každého moderního podnikání.

  Co je COBIT<sup class='sup'>®</sup>

  Co je COBIT Framework?

  Obchodní orientace COBIT zahrnuje propojení obchodních cílů s jeho IT infrastrukturou poskytnutím různých modelů zralosti a metrik, které měří úspěch a identifikují související obchodní odpovědnosti IT procesů. Hlavní zaměření COBIT je ilustrováno na procesním modelu rozděleném do čtyř konkrétních domén, včetně:

  • Plánování a organizace
  • Podpora
  • Získávání a implementace
  • Monitorování a hodnocení

  Komponenty COBIT

  • Rámec - IT pomáhá při organizování cílů správy IT a zavádění osvědčených postupů v procesech a doménách IT při propojování obchodních požadavků.
  • Popisy procesů - Jedná se o referenční model a funguje také jako společný jazyk pro každého jednotlivce v organizaci. Popisy procesů zahrnují plánování, budování, provoz a monitorování všech IT procesů.
  • Cíle kontroly - Poskytuje úplný seznam požadavků, které vedení zvážilo pro efektivní kontrolu podnikání v IT.
  • Modely zralosti - přistupuje k vyspělosti a schopnostem každého procesu při řešení nedostatků.
  • Pokyny pro správu - Pomáhá lépe přiřazovat odpovědnosti, měřit výkony, dohodnout se na společných cílech a ilustrovat lepší vzájemné vztahy s každým dalším procesem.

  Benefity

  Profesionálové, kteří se nejlépe hodí pro metodiky COBIT, jsou ti, kteří již jsou schopni porozumět nuancím správy IT v postupech řízení podniku. Kurz bude obzvláště výhodný pro:

  • CIO / IT manažeři / IT ředitelé
  • Výbor pro rizika
  • Vlastníci procesu
  • Členové výboru pro audit
  • Profesionálové v oblasti auditu, rizik, bezpečnosti, správy a ověřování

  Zatímco moderní svět směřuje k prostředí několika rozvíjejících se technologií, včetně konzumace, cloud computingu, sociálních médií, velkých dat a mobility, informace a IT jsou snadno novou měnou. Technologie vyžaduje obrovské množství informačních bloků, které lze snadno podporovat a spravovat. Tím se zvyšuje úspěšnost podniků, ale zároveň se zvyšují další náročné a složité problémy v oblasti správy a řízení pro profesionály v oblasti zabezpečení, vedoucí podniků a specialisty na správu. Nové podniky požadují, aby byly rizikové scénáře lépe uspokojeny silou informací. 

  Chcete získat dárek k narozeninám?