eIDAS certifikace

  Kdo jsme?

  Subjekt Posuzování Shody (Conformity Assessment Body), dále jen „CAB“ s EU Nařízením eIDAS nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru. Realizujeme nezávislé audity produktů, služeb i společností dle nařízení eIDAS. Školíme odborníky v oblasti elektronické identifikace a důvěryhodné komunikace.

  Tvoříme tým expertů v oblasti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a také související právní úpravy oblasti služeb vytvářejících důvěru dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 

  Kdo jsme?

  Proč eIDAS certifikaci

  eIDAS poskytuje „standardizovanou platformu“, která splňuje bezpečnostní kritéria bezpečné elektronické komunikace mezi občany, podniky a orgány veřejné moci. Díky standardizaci je eIDAS i zárukou plně kompatibilních služeb na vnitřním trhu EU, bez rozdílu.

  Zájem o získání značky důvěry stále roste, protože eIDAS zasahuje téměř do všech legislativních nařízení a elektronických služeb:

  • internetové portály
  • elektronické podpisy
  • elektronické certifikáty
  • elektronické doručování
  • dlouhodobé uchovávání el. dokumentů

  eIDAS a zákon o službách vytvářejících důvěru stanoví povinnosti i pro nekvalifikované poskytovatele!

  Proč eIDAS certifikaci

  Naše největší úspěchy

  TAYLLORCOX úspěšně certifikoval všechny 3 poskytovatele el. podpisů dle nařízení eIDAS

  Evropské nařízení eIDAS představuje rámec pro poskytování tzv. služeb vytvářejících důvěru spojených s elektronickými podpisy, pečetěmi a razítky. Poskytovatelé, kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout služby s nejvyšší možnou záruky spolehlivosti a bezpečnosti mohou získat status tzv. kvalifikované služby, který jim umožňuje využívat celoevropsky uznávanou a garantovanou značku důvěry.

  TAYLLORCOX jako akreditovaný orgán posuzování shody pro služby dle nařízení eIDAS jako první v České republice provedl audit dle nařízení eIDAS. Díky úspěšné spolupráci následně Ministerstvo vnitra zapsalo níže uvedené služby na evropský seznam důvěryhodných služeb (EUTL).

  • První certifikační autorita (I.CA)
  • Česká Pošta (Postsignum)
  • eIDentity

  Služby všech 3 tuzemských provozovatelů určené pro ověřování kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí se tak díky rychlé a profesionální práci TAYLLOrCOX staly vůbec první službou v České republice, kteří úspěšně prošli certifikací dle nařízení eIDAS a zároveň teprve třetí službou v Evropě, která nabízí ověřování pravosti s důvěryhodnosti elektronických podpisů a pečetí s nejvyšší možnou garancí pro koncové uživatele.

  Tuto službu ocení především orgány veřejné správy, kterým povinnost ověřování podpisů vyplývá přímo z legislativy, konkrétně vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. 

  Mezi první zákazníky, kteří se rozhodli při ověřování podpisů důvěřovat profesionálnímu řešení patří Česká správa sociálního zabezpečení. Díky statusu kvalifikované služby a evropské značce důvěry se pak na kvalifikovanou službu vytvářející důvěru mohou spolehnout nejen zákazníci z České republiky, ale i z dalších 27 zemí EU a Norska, Islandu a Lichtenštejnska, díky čemuž se poskytovatelům těchto služeb otevírají nové trhy.

  Vzhledem k tomu, že poskytovatelé služeb vytvářející důvěru přebírají za své služby a případné chyby plnou zodpovědnost, je pro ně klíčové provedení auditu, který jim dává maximální záruku, že na jejich kvalifikované služby je možné se spolehnout vždy a za každé situace.

  Naše největší úspěchy

  Chcete získat dárek k narozeninám?