ESG & CSRD

Manažerská školení ESG a CSRD vás naučí exklusivní manažerské tipy. Jak pozitivně ovlivnit společnost a způsob vnímání na trhu budováním udržitelnosti. Ukážeme vám, jak efektivně integrovat principy ESG do procesů, splnit tím požadavky reportingu CSRD za pomocí reportovacích standardů ESRS.

ESG kurzy a certifikace

Vybudujte značku díky metodice udržitelného a odpovědného podnikání

ESG školení od TAYLLORCOX vám ukáže, jak efektivně vyladit dopad vaší firmy na životní prostředí a zlepšit vnímání vaší společnosti na trhu. Kvantifikovat udržitelnost a odpovědnost. A v neposlední řadě integrovat ESG principy do vašich procesů a strategií.

CSRD Masterclass

Corporate Sustainability Reporting Directive

Zatímco ESG vás naučí metodiku udržitelného podnikání (enviromental, society, governance), tak CSRD (corporate sustainability reporting directive) jako směrnice EU pomáhá investorům a dalším zainteresovaným stranám zpřístupnit transparentní a srovnatelné informace o udržitelnosti podnikání pomocí reportovacích standardů ESRS (european sustainability reporting standards). 

ESG vs. CSRD vs. ESRS

ESG (Environmental, Social, Governance) metodika a CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) se vzájemně doplňují v oblasti udržitelného podnikání a reportingu. 

V podstatě ESG nabízí nástroje a postupy pro praktickou implementaci zásad udržitelnosti, zatímco CSRD a ESRS stanovují, co a jak by mělo být reportováno. Společně tvoří komplexní rámec pro zvyšování transparentnosti a odpovědnosti firem v oblasti udržitelného rozvoje.

Koho se týká ESG a CSRD

ESG (Environmental, Social, and Governance), CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a ESRS (European Sustainability Reporting Standards) se vztahují na různé skupiny subjektů, přičemž každý z těchto termínů má specifický dosah a aplikaci:

Některé zdroje nesprávně kounikují, že se bude týkaz pouze vybraných velkých podniků (starý návrh). Skutečnost je taková, že povinnost se bude týkat všech velkých podniků.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) se bude týkat od roku 2027 i kótovaných malých a středních firem. To znamená, že první nefinanční report (podrobnější informace o tom, jak jejich činnost ovlivňuje společnost a životní prostředí) bude nutné realizovat již za rok 2026.

Ano. Jak ESG, tak CSRD rozšiřují požadavky na udržitelnost reportingu pro společnosti v Evropské unii nejen uvnitř samotné společnosti, ale i v rámci jejího dodavatelského řetězce. To znamená, že dodavatelské firmy jsou pod stále vyšším tlakem na plnění standardům udržitelnosti a sociální odpovědnosti. Aby si tyto firmy udržely obchodní vztahy s velkými korporacemi, musí plnit identické standardy.

Ano. Banky používají ESG kritéria k posouzení rizik spojených s poskytováním úvěrů. V celé EU je tlak, aby finanční skupiny při poskytování úvěrů braly v úvahu také udržitelnost a nefinanční reporting. Společnosti s dobrými ESG hodnoceními mohou být vnímány jako méně rizikové, protože prokazují zodpovědné vedení a schopnost čelit environmentálním a sociálním výzvám.

ESG se vztahuje na všechny typy organizací, včetně veřejně obchodovaných společností, soukromých společností, neziskových organizací a dokonce i vládních institucí. ESG kritéria jsou používána investory pro hodnocení potenciálních investic, firmami pro zlepšení svých operací a udržitelnostních praktik a různými zainteresovanými stranami pro hodnocení výkonnosti organizací v oblasti environmentálních, sociálních a správních (governance) aspektů.

CSRD se vztahuje především na velké a veřejně obchodované společnosti v Evropské unii. Tato směrnice vyžaduje, aby dotčené společnosti poskytovaly podrobné informace o svém vlivu na udržitelnost, což zahrnuje environmentální, sociální a správní (governance) aspekty. CSRD se zaměřuje na zvýšení transparentnosti a poskytování spolehlivých a srovnatelných dat o udržitelnosti.

ESRS jsou souborem standardů, které byly vyvinuty pro usnadnění implementace CSRD. Tyto standardy se tedy vztahují na stejné subjekty jako CSRD, tedy hlavně na velké a veřejně obchodované společnosti v Evropské unii. ESRS poskytují konkrétní pokyny a rámec pro to, jak by měly společnosti reportovat informace související s udržitelností, aby vyhověly požadavkům CSRD. 

Souhrnně lze říci, že ESG je široký pojem, který může být aplikován na jakoukoli organizaci nezávisle na její velikosti nebo typu, zatímco CSRD a ESRS jsou specifické pro evropský kontext a zaměřují se především na velké a veřejně obchodované společnosti v rámci EU.

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?