Certifikace ISMS

Analýza bezpečnosti je prvním krokem k identifikaci slabých míst a zvýšení ochrany, např. zavedením systému řízení bezpečnosti informací podle standardů ISO 27001. Přínosy certifikace ISMS Interního auditora, Specialisty na ochranu osobních údajů a další cenné informace.

  Personální certifikace

  ISMS Intro

  1/2 denní manažerský úvod do systému řízení informační bezpečnosti. Výhodou je vydání certifikátu ISMS Intro Leaving Awards, od mezinárodně akreditovaného certifikačního orgánu.

  ISO 27000 Interní Auditor

  Absolventi ISO/IEC 27000 Interní Auditor dokáží využít standardy ISO/IEC 27001, ISO 27002 a dalších jako nástroj pro splnění právních, regulačních a smluvních cílů organizace z pohledu systému řízení informační bezpečnosti. Je schopen identifikovat a vyhodnocovat rizika, navrhovat a přijímat opatření.

  • Počet otázek: 75
  • 5 otázek je testovacích
  • Min. úspěšnost: 50% (35 ze 70)
  • Elektronické pomůcky nejsou povoleny

  ISO 27001 Lead Auditor

  Absolventi získají certifikát ISO 27000 Auditor od mezinárodní akreditované organizace RCB (Registered Certification Bodies) TAYLLOR&COX se zaměřením na certifikaci systémů ISMS (Information Security Management System) dle normy ISO 27000.

  • Počet otázek: 75
  • 5 otázek je testovacích
  • Min. úspěšnost: 50% (35 ze 70)
  • Elektronické pomůcky nejsou povoleny
  Personální certifikace

  Systémová certifikace

  Interní audit

  Je určen především pro organizační přípravu interního auditu. Vyhodnocování výsledků interního auditu vám dá zpětnou vazbu při návrhu nápravných opatření.

  Certifikační audit 1. stupně (tzv. Desktop review)

  V této fázi probíhá prověřování existující dokumentace systému řízení bezpečnosti informací pověřeným auditorem z hlediska komplexnosti a kompletnosti. 

  Certifikační audit 2. stupně (tzv. Process review)

  Při certifikačním auditu 2. stupně dochází k prověřování shody dokumentace systému řízení bezpečnosti informací s reálným stavem, prověřování vedených záznamů).

  Systémová certifikace

  Benefity

  Klíčové přínosy plynoucí ze standardů ISO 2700x

  • Naplnění legislativních požadavků
  • Zvýšení důvěryhodnosti pro partnery
  • Efektivní řízení investic vkládaných do bezpečnosti
  • Inventura vlastních aktiv, jejich ocenění a klasifikace
  • Řízené odstranění nebo snížení rizik v oblasti informačních systémů
  Benefity

  Chcete získat dárek k narozeninám?