M_o_R Foundation

Řízení rizik, nebo také "Management of Risk" je framework "best practice", tedy příkladů osvědčené praxe. Metodika pomáhá manažerům identifikovat, analyzovat a řídit rizika. Jde o intenzivní 3 denní kurz vám dá vše, co potřebujete k využití M_o_R principů a procesů. Nevyžaduje vstupní předpoklady. Akreditováno Axelos / PeopleCert.

Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Komu je určen

M_o_R (Management of Risk) je globální a nejznámější standard pro řízení rizik. Tento framework je vhodný pro jakýkoliv typ organizace, stejně tak všem manažerům, kteří si chtějí osvojit "Best Management Practice" - příklady nejlepší praxe.

MoR® Foundation kurz vás naučí systematický postup identifikace, hodnocení a řízení rizik, ať už pracujete na úrovni řízení Strategie, Programů, Projektů, nebo Provozu. Kurz je vhodný především na těchto pozicích:

 • Programme Managers
 • Risk & Project Managers
 • Business Change, Operation
 • IT Managers, Consultants & Security
 • Business, Programme & Project Support
Komu je určen

Cíle kurzu

 • Představit Principy, Procesy a Perspektivy MoR
 • Ukázat využití frameworku v malých i velkých projektech
 • Demonstrovat přínosy Management of Risk v organizaci

MoR Trainer

Luboš Trojan

Poslední roky se specializuje na analýzu rizik, zpracování výstupů z auditních zpráv a implementace metodiky na řízení rizik

Mezi nejvýznamější úspěchy patří účast na implementaci projektu Karta Rizik na zefektivnění procesu řízení rizik v České Spořitelně: 2. místo v soutěži Cena za Inovaci v Auditu

Za svůj pracovní úspěch vděčí mimo jiné metodikám, které se naučil rutinně používat.

Své bohaté zkušenosti získával na auditorských, manažerských a vedoucích pozicích ve společnostech, jako je

 • Kapsch
 • Český Telecom
 • Lucent Technologies a další..

Harmonogram

První den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Úvod do M_o_R

 • Kdy, jak a proč řídit rizika
 • Úskalí nejednotné termonologie ve světě řízení rizik
 • Struktura rámce M_o_R® aneb co vše můžet využít při řízení rizik
 • Propojitelnost rámce M_o_R® s dalšími standardy v oblasti řízení rizik

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R zásady I.

 • Poskytovat jasné pokyny 
 • Podporovat cíle organizace
 • Přizpůsobit řízení rizik kontextu
 • Zapojit zúčastněné strany do řízení rizik

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch

13:15 – 14:45

M_o_R® Zásady - II.

 • Budovat podpůrnou kulturu
 • Dosahovat měřitelných hodnot
 • Napomáhat trvalému zlepšování
 • Zajistit informace o rizicích pro rozhodování

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:45

M_o_R® Přístup (Metodické postupy)

 • Jak přizpůsobit zásady potřebám organizace
 • Struktura řídící a podpůrné dokumentace pro řízení rizik
 • Cvičný test - řízení rizik - domácí úloha

Druhý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

M_o_R® Proces (IDENTIFIKOVAT)

 • Stanovení měřítek pro hodnocení rizik
 • Porozumění omezením a očekávání zainteresovaných stran
 • Jaké identifikovat cíle organizace a události ohrožující jejich splnění

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R® Proces (POSUZOVAT)

 • Jak stanovit pořadí jednotlivých rizik
 • Jak vyhodnotit, které riziko je nejdůležitější a nejnaléhavější

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch

13:15 – 14:45

M_o_R® Proces (PLÁNOVAT, IMPLEMENTOVAT)

 • Jak komunikovat o stavu rizik v organizaci
 • Jak plánovat nákladově efektivní opatření na snížení hrozeb nebo využití příležitostí
 • Co musí organizace zajistit pro účinnou a trvalou funkčnost implementovaných opatření

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:45

Začleňovat a posuzovat M_o_R®

 • Měření přínosů řizení rizik
 • Změna organizační kultury 
 • Principy integrace řízení rizik do života organizace
 • Jak zjistit aktuální stav řízení rizik v organizaci a kde začít s integrací

Třetí den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

M_o_R® Perspektivy (Strategická, Programová)

 • Jak řídit strategická a programová rizika včetně uplatnění zásad M_o_R®

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

M_o_R® Perspektivy (Projektová, Provozní)

 • Jak řídit strategická a programová rizika včetně uplatnění zásad M_o_R®

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch

13:15 – 14:45

Shrnutí a příprava na zkoušku

 • Rekapitulace problematiky řízení rizik
 • Důležitost základních prvků rámce M_o_R®

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 16:45

Certifikace

 • Pokyny
 • Přípava na certifikační zkouška M_o_R® Foundation

Management of Risk je vhodný pro řízení rizik bez ohledu na velikost organizace. M_o_R využijí jednotlivci, malé i velké společnosti, veřejná správa a další...

Pokud jako manažer zodpovídáte za realizaci klíčových projektů, plánů, nebo jiných typů aktivit, musíte se řízení rizik zabývat. Protože téměř každé rozhodnutí, které realizujete je spojené s určitou dávku rizika.

Certifikační zkouška probíhá online po ukončení kurzu. Kandidáti získají voucher, pomocí kterého si sami rezervují termín závěrečné zkoušky. Více informací zde.

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 24 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano
 • Předpoklady

  Výuka probíhá v ČJ, materiály a terminologie v EN. Je vyžadována alespoň pasivní znalost anglického jazyka.

  Zkušenosti s řízením rizik v projektech, programech, či organizaci jsou výhodou. Nikoliv podmínkou.

Certifikace

Součástí kurzu jsou 2x oficiální cvičné testy a certifikační test Axelos / PeopleCert. 

Pokud jste předchozí kurz absolvovali bez nostrifikace PeopleCert, čtěte prosím změnu licenčních podmínek.

M_o_R Foundation certifikační zkouška obsahuje 4 klíčová témata frameworku: Principles (Zásady), Approach (Přístupy), Processes (Procesy) a Corporate governance.
 • 75 otázek s výběrem správné odpovědi
 • certifikát získají kandidáti s 50% a více správných odpovědí
 • MoR Foundation certifikační test je kvalifikačním kritériem pro MoR Practitioner

Vše o certifikaci MoR® > 

Certifikace

To musíte mít

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

iOS, Android slovník >

To musíte mít

Risk Management aktuálně

PeopleCert mění platnost GBP certifikací. Certifikáty je třeba každé 3 roky obnovovat.

PeopleCert mění platnost GBP certifikací. Certifikáty je třeba každé 3 roky obnovovat.

PeopleCert mění platnost doživotních certifikací z portfolia Global Best Practice na 3 roky. To se týká i dříve vydaných certifikátů. Certifikaci je třeba obnovit.

Zobrazit celý článek

Manažeři, co umí řídit rizika jsou na trhu práce nejcennější. Proč to také nezkusit jako Risk Manager?

Manažeři, co umí řídit rizika jsou na trhu práce nejcennější. Proč to také nezkusit jako Risk Manager?

Poptávky na pozici Risk Manager jsou od dob celosvětové krize mnohem více žádání. A to nejenom v oblasti finančnictví. Možná právě díky globální krizi dnes řídí rizika velké i malé společnosti,...

Zobrazit celý článek

Okopírujte dovednosti úspěšných projektových manažerů

Okopírujte dovednosti úspěšných projektových manažerů

Projekty v červených číslech? Nákladné upgrady starých produktů a služeb? Opětovné posunování odložených termínů? Výstupy projektu neodpovídají zadání? Rizika v projektu jsou obrovská? Nepodařilo...

Zobrazit celý článek

11+1 nejlépe placených certifikací

11+1 nejlépe placených certifikací

Certifikace mají jistou a rychlou návratnost vstupní investice. Ať už v podobě kariérního růstu, nebo zajímavější pracovní náplní, která je také lépe placena.

Zobrazit celý článek

Management of Risk (MoR)

Management of Risk (MoR)

Téměř 8 firem z 10 poskytujících služby plánují v následujících dvou letech zvýšit své investice do správy rizik.

Zobrazit celý článek

Jak kurz hodnotí absolventi?

Excelentní hodnocení od 527 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • GDPR Anonymizováno
 • 08.03.23

Výborný kurz. Téma náročné, ale školitel skvělý. I introverty dokáže vtáhnout do diskuzí. Vyhovovala mi možnost pracovat ve skupinkách, vyzkoušet si praktické věci a probrat správné řešení i chyby. Nemám co vytknout.

 • Barbora Z.
 • 08.03.23
 • Bohemia Faktoring, a.s.

Skvělý školitel - skvělá energie. Jsem ráda za možnost aktivně se do školení zapojit.

 • Michala H.
 • 08.03.23
 • Bohemia Faktoring, a.s.

Velmi se mi líbila provázanost teorie s praxí, skvělý přístup školitele na dotazy a reakce lidí.

 • Šárka V.
 • 08.03.23
 • CENTRA EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

Náplň kurzu velmi obsáhla a náročná, avšak v podání lektora podána formou, která dokázala zaujmout a objasnit.

 • Jitka D.
 • 08.03.23
 • Ministerstvo životního prostředí

Oceňuji, že lektor dovede udržet pozornost účastníků i přes náročnost a robustnost tématu.

 • GDPR Anonymizováno
 • 08.03.23

Složité téma, lektor to zvládnul a já to pochopil.

 • Ondřej H.
 • 08.03.23
 • Kyndryl Česká Rebublika

Skvělá energie školitele, aktivita a zapojení nás do řešení problémů, otázek a příjemné bylo i udělat chybu a probrat ji.

 • GDPR Anonymizováno
 • 08.03.23

Energetické pojetí kurzu a zaujetí pro věc je fascinující.

 • Ondřej Š.
 • 14.12.22
 • Operátor ICT, a.s.

Přínosný pro získání jiného pohledu na řízení aktivity ve firmě.

 • Iva S.
 • 14.12.22
 • Operátor ICT a.s.

Jako vždy, výborné školení.

Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?