Centrum dopravního výzkumu

Centrum dopravního výzkumu je veřejná výzkumná instituce a jediná dopravní vědeckovýzkumná organizace, která působí pod Ministerstvem dopravy (MD). Centrum bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině.

PRINCE2®

Chcete získat dárek k narozeninám?