Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

PRINCE2®

Hodnocení proškolených zaměstnanců

  • Jiří H.
  • 09. 12. 2015
  • PRINCE2® Foundation

Kurz byl výborný, Tayllor&Cox doporučuji pro budoucí školení svým kolegům.

Chcete získat dárek k narozeninám?