CIEE

CIEE vytváříme příležitosti, které pomáhají sjednotit lidi. Podporuje rozvoj porozumění a vzájemného respektu mezi komunitami a národy. Pomáháme studentům, učitelům a mladým profesionálům z celého světa získat znalosti a dovednosti. 

Hacking

Chcete získat dárek k narozeninám?