Cofet

Společnost COFET se dlouhodobě snaží prosadit průhlednost VZ - zejména průhledná objektivní matematická hodnotící kritéria (bez možnosti subjektivního ovlivňování), nastavení jasné ekonomiky a ekonomické návratnosti projektů (i v oblasti lidských zdrojů spolufinancované z ESF) a zveřejňuje výsledky realizace projektů včetně skutečné ceny za realizaci, která je vždy nižší než v podané nabídce do VZ.

PRINCE2®

Chcete získat dárek k narozeninám?