Colas

Společnost nabízí standartní práce silničního stavitelství, zaměřuje se na výstavbu, rekonstrukce, opravy a ostatní práce na pozemních komunikacích a mostech. Činnost společnosti spočívá také v těžbě kamene a výrobě drceného kameniva, dále se zabývá výrobou modifikovaných asfaltů a asfaltových směsí, rekonstrukcemi inženýrských sítí a kolejových staveb.

PRINCE2®

Chcete získat dárek k narozeninám?