CzechTourism

Státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem. Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.

PRINCE2®

Chcete získat dárek k narozeninám?