Krajský úřad Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem kraje a radou kraje a napomáhá činnosti výborů a komisí...

PRINCE2®

Hodnocení proškolených zaměstnanců

  • Martin P.
  • 22. 06. 2017
  • PRINCE2® Intro

Rychlé, obecné shrnutí Prince2, chybí větší podrobnost, ale je to takové lákavé PR za kurz Foundation.

Chcete získat dárek k narozeninám?