Krajský úřad Plzeňského kraje

Krajský úřad je orgán, který vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu. Úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a napomáhá činnosti výborů a komisí.

PRINCE2®

Hodnocení proškolených zaměstnanců

  • Pavel C.
  • 28. 04. 2020
  • Change Management Intro

Dobré praktické příklady z praxe.

  • Michal V.
  • 06. 04. 2017
  • PRINCE2® Intro

Výborný kurz skvěle prezentováno.

Chcete získat dárek k narozeninám?