Krajský úřad Středočeského kraje

Úřad je jedním z  orgánů kraje. Postavení a působnost úřadu upravuje zákon o krajích a pokud jde o působnost, též další obecně závazné právní předpisy. V samostatné působnosti plní úřad úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou a hejtmanem, napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady.

ITIL®

Hodnocení proškolených zaměstnanců

  • GDPR Anonymizováno
  • 25. 03. 2019
  • GDPR Intro
Přínosné s mnoha praktickými příklady. 

  • GDPR Anonymizováno
  • 25. 03. 2019
  • GDPR Intro
Ucelený pohled na problematiku, praktické příklady, znalost problematiky.

  • Marcel A.
  • 05. 04. 2017
  • ITIL® Foundation

Spousta zajímavých informací.

Chcete získat dárek k narozeninám?