Městský úřad Hranice

Městský úřad Hranice je orgánem města zabezpečujícím plnění úkolů v samostatné působnosti a zabezpečujícím přenesený výkon státní správy. Postavení a působnost MěÚ upravuje Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

PRINCE2® MoP®

Hodnocení proškolených zaměstnanců

  • Alena K.
  • 20. 04. 2017
  • MoP® Intro

Velmi kvalitní úroveň.

  • Alena M.
  • 20. 04. 2017
  • MoP® Intro

Chybí materiály v českém jazyce, bylo mi doporučeno, doporučuji dále.

  • Alena M.
  • 12. 08. 2016
  • PRINCE2® Practitioner

Splnilo očekávání! Doporučuji.

Chcete získat dárek k narozeninám?