Městský úřad Kolín

Městský úřad a jeho vztahy k orgánům města upravuje zákon o obcích a zvláštními právními předpisy. Zákon o obcích a zvláštní zákony vymezují, jaké úkoly plní MěÚ v samostatné působnosti a jaké v přenesené působnosti.

ArchiMate®

Hodnocení proškolených zaměstnanců

  • Petr M.
  • 09. 02. 2018
  • Introduction to the ArchiMate framework

Jsem spokojen.

Chcete získat dárek k narozeninám?