Ministerstvo životního prostředí

MŽP je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, ochranu ovzduší, ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu...

PRINCE2®

Hodnocení proškolených zaměstnanců

 • GDPR Anonymizováno
 • 18. 03. 2019
 • ITIL® Intro
Velmi dobré hodnocení, méně se zaměřit na představení školitele, nicméně zajímavé.

 • Ján T.
 • 04. 02. 2019
 • ArchiMate® 3 Foundation

Výborný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 04. 02. 2019
 • ArchiMate® 3 Foundation

Výborný kurz.

 • GDPR Anonymizováno
 • 06. 11. 2018
 • PRINCE2® Intro

Velmi dobrý kurz, doporučuji kolegům.

 • Gabriela B.
 • 07. 04. 2017
 • PRINCE2® Practitioner

Spokojenost.

 • Gabriela B.
 • 05. 04. 2017
 • PRINCE2® Foundation

Výborný.

Chcete získat dárek k narozeninám?