Agregace

Označuje, že koncept seskupuje řadu dalších konceptů.


Aggregation

Indicates that a concept groups a number of other concepts.

Použito v metodice