Aplikace Cooperační hledisko

Popisuje vztahy mezi komponentami aplikací z hlediska informačních toků mezi nimi nebo z hlediska služeb, které nabízejí a používají.


Application Co-operation Viewpoint

Describes the relationships between applications components in terms of the information flows between them, or in terms of the services they offer and use.

Použito v metodice