ArchiMate Core

Část jazyka ArchiMate, která definuje pojmy a vztahy k modelování skutečných architektur.

Použito v metodice