ArchiMate Core

Část jazyka ArchiMate, která definuje pojmy a vztahy k modelování skutečných architektur.


ArchiMate Core

Part of the ArchiMate language that defines the concepts and relationships to model the actual architectures.

Použito v metodice