ArchiMate Framework

Rámce pro klasifikaci konceptů aplikace ArchiMate. Skládá se ze základního rámce se třemi vrstvami a třemi aspekty a dvěma rozšířeními.


ArchiMate Framework

Framework to classify the concepts of ArchiMate. It consists of a core framework with three layers and three aspects, and two extensions.

Použito v metodice