Artefakt

Fyzická část dat, která se používá nebo vyrábí v procesu vývoje softwaru nebo nasazením a provozem systému.


Artifact

A physical piece of data that is used or produced in a software development process, or by deployment and operation of a system.

Použito v metodice