Atribut

Datový prvek v rámci profilu, který popisuje konkrétní vlastnost konceptu nebo vztahu ArchiMate.


Attribute

Data element within a profile that describes a specific property of an ArchiMate concept or relationship.

Použito v metodice