Datový objekt

Pasivní prvek vhodný pro automatizované zpracování.


Data Object

A passive element suitable for automated processing.

Použito v metodice