Doručitelný

Přesně definovaný výsledek pracovního balíčku.


Deliverable

A precisely-defined outcome of a work package.

Použito v metodice