Funkce aplikace

Prvek chování, který seskupuje automatizované chování, které může provést součást aplikace.


Application Function

A behavior element that groups automated behavior that can be performed by an application component.

Použito v metodice