Hledisko chování aplikace

Popisuje vnitřní chování aplikace, například, když realizuje jednu nebo více aplikačních služeb.


Application Behavior Viewpoint

Describes the internal behavior of an application; e.g., as it realizes one or more application services.

Použito v metodice