Hledisko chování aplikace

Popisuje vnitřní chování aplikace, například, když realizuje jednu nebo více aplikačních služeb.

Použito v metodice