Hledisko infrastruktury

Obsahuje prvky infrastruktury softwaru a hardwaru podporující aplikační vrstvu, jako jsou fyzická zařízení, sítě nebo systémový software (např. Operační systémy, databáze a middleware).


Infrastructure Viewpoint

Contains the software and hardware infrastructure elements supporting the application layer, such as physical devices, networks, or system software (e.g., operating systems, databases, and middleware).

Použito v metodice